Regulamin Platformy

Właścicielem Platformy i usługodawcą jest Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3b, NIP: 5830290-74-40, KRS nr 0000234056 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, zwana dalej „Administratorem”. Dane kontaktowe: telefon 058 731 65 00, poczta elektroniczna gfp@inkubatorstarter.pl.

 

Sklep funkcjonujący na tej stronie działa na zasadach platformy sprzedażowej skupiającej niezależnych Przedsiębiorców – twórców rękodzieła. Kupując produkty na tej stronie, kupujesz je bezpośrednio od producenta a nie od Platformy. To producent odpowiada za wysłanie towaru do Ciebie, a także zajmuje się ewentualnymi zwrotami i rozliczeniami. Każdy z Przedsiębiorców zobowiązany jest do posługiwania się w obrocie swoim Regulaminem.

 

Platforma nie występuje jako pełnomocnik Przedsiębiorców ani nie przyjmuje żadnych płatności.

Produkty oferowane  są do sprzedaży wyłącznie w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Administrator nie będąc stroną umowy sprzedaży nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niemożność zawarcia lub wykonania Umowy Sprzedaży oraz za utracone przez Kupującego korzyści.  Administrator nie ponosi wobec Kupującego odpowiedzialności za szkody związane z zawarciem lub niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy sprzedaży przez którąkolwiek ze stron tej umowy.

Administrator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za funkcjonowanie niniejszej Platformy, przy czym jego odpowiedzialność jest wyłączona w przypadku ujawnienia się szkody lub innego rodzaju uszczerbku powstałych na skutek działania siły wyższej lub działania bądź zaniechania osób, za które nie ponosi odpowiedzialności (tj. nie będących jego pracownikami lub współpracownikami).

Administrator jest uprawniony, ale nie jest zobowiązany do wprowadzania modyfikacji w funkcjonowaniu Platformy.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Platformy winny być zgłaszane na adres e-mail Administratora lub pisemnie na adres Administratora i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację - imię nazwisko lub firma, przedmiot reklamacji, adres, adres e-mail, ewentualne dane rejestrowe (w wypadku przedsiębiorców) wraz z opisem zgłaszanych zastrzeżeń w zakresie Platformy.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 10 dni od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o których mowa w pkt 1). Odpowiedź na reklamację (pisemna lub e-mail) zostanie wysłana na adres lub adres e-mail składającego reklamację podany w reklamacji.
 3. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Platformy winny być zgłaszane Administratorowi na adres e-mail: admin@100palcow.com.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące umów sprzedaży powinny być załatwiane pomiędzy Sprzedającym i Kupującym.
 5. Administrator nie otrzymuje i w konsekwencji nie przetwarza żadnych danych osobowych Nabywców poza danymi osób zgłaszających Administratorowi uwagi co do funkcjonowania Platformy, przy czym dane te podawane są dobrowolnie, a osobie, która je podaje przysługuje prawo do wglądu do ich, poprawiania ich, jak i żądania ich usunięcia.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności, w tym informacje o plikach cookies została umieszczona na stronie Platformy i jest dostępna w stopce strony.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługi elektroniczne dostępne za pośrednictwem Platformy www.100palcow.com są świadczone zgodnie wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Zakup produktu poprzez Platformę nie wymaga rejestracji potencjalnego nabywcy poprzez login i hasło.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca są następujące:
  1. Połączenie z siecią Internet,
  2. Przeglądarka: Internet Explorer 8.0 lub nowsza, Firefox 5.0 lub nowsza, Opera 9.0 lub nowsza, Chrome 8 lub nowsza, Safari 5 lub nowsza,
  3. Komputer o procesorze 1000Mhz z wolnym miejscem na dysku 300 MB, pamięcią RAM 512 MB, o minimalnej rozdzielczości 800x480,
  4. System operacyjny: Windows XP Service Pack 2+, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X 10.6 lub nowszy, Ubuntu 10.04 lub nowszy, Debian 6 lub nowszy, OpenSuSE 11.3 lub nowszy, Fedora Linux 17+, Android 2.3 +, iOs 4 +,
  5. Windows Phone 7 +
  6. Włączona obsługa cookies,
  7. Włączona obsługa JavaScript,
  8. Flash: 8.0 lub nowszy.
Kapitał Ludzki Unia Europejska

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ta strona używa ciasteczek (ang. cookies) w celu realizacji procesu sprzedaży oraz do badania oglądalności strony.
Więcej informacji w dziale Polityka Prywatności. Aby dowiedzieć się czym są ciasteczka odwiedź stronę wszystkoociasteczkach.pl
Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie ciasteczek na tej stronie, zablokuj je w opcjach Twojej przeglądarki internetowej.